Animační programy Musea Kampa

Studentský blok

Cílová skupina:
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní

blok

Museum Kampa je ideálním místem setkání studentů s poválečným uměním. Díla sbírky stálé expozice zaměřené na středoevropské umění reagují na historické události probíhající po roce 1948. Studenti se seznámí nejen s výtvarnými tendencemi autorů, technikami a uměleckými směry – českou groteskou, informelem, minimalismem, novou figurací, akčním uměním, land artem apod., ale i s historickým pozadím komunismu.

Poznáme výrazné umělecké osobnosti, jakými byli Hugo Demartini, Dalibor Chatrný, Milan Grygar, Magdalena Jetelová, Karel Malich, Stanislav Kolíbal, Eva Kmentová, Adriena Šimotová nebo Alena Kučerová. Blok je uveden kulturně historickým úvodem pro hlubší pochopení později zmiňovaných uměleckých tendencí. Druhá a třetí část se formou komentované prohlídky ve sbírkách Nadace Jana a Medy Mládkových blíže věnuje českému malířství a sochařství. Studentský blok je doplněn workshopy. Celý blok je uzavřen diskuzí.

Objednat!

Nebo se podívat na další programy

Programy ke stálé expozici Musea KampaHlavní navigace: