Animační programy Musea Kampa

Politicky angažované umění

Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, SŠ
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní
Autoři děl: Kurt Gebauer, Eva Kmentová, Jiří Načeradský, Karel Nepraš, Theodor Pištěk, Jiří Sozanský

Stálá sbírka

Není jednoduché vysvětlit mladé generaci situaci, jenž u nás nastala po vítězném únoru komunistické strany v roce 1948. Umělci se ocitli ve svízelné situaci, takřka bez peněz a naděje vystavit své práce. Ve svých domovech tvořili jedinečná díla. Každý na situaci reagoval svým originálním způsobem. Co se za těmito zdánlivě odlišnými díly skrývá? Můžeme rozpoznat konkrétní životní zkušenost? Během prohlídky se pokusíme studenty přivést k novému způsobu vidění. Za rozdílnými výtvarnými projevy budeme hledat společné východisko.
Na závěr prohlídky dostanou studenti prostor pro vlastní výtvarný komentář k současným světovým událostem. Jakým způsobem budou studenti reagovat na dnešní svět?

Objednat!

Nebo vybrat jiný program?

Programy ke stálé expozici Musea KampaHlavní navigace: