Animační programy Musea Kampa

Pojďme se dívat abstraktně, aneb očima Františka Kupky

Cílová skupina: druhý stupeň MŠ, ZŠ, SŠ
Kompetence:
k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní
Autoři děl:
František Kupka

děti na programu

Lze na obraze zachytit pohyb? Můžeme namalovat hudbu? Pokud se vydáme cestou abstraktního umění, kterou už před námi jako jeden z prvních vyšlapal František Kupka, zvládneme to. V jeho malbách uvidíme šum a chaos tržiště, hýbající se postavy a věci, nahoru tryskající vertikály i zrod vesmíru, nebo do barev převedené tóny a akordy.

V tomto workshopu se hravou formou seznámíme s abstraktní malbou a díla Františka Kupky nás inspirují k vlastní tvorbě. Děti si samy zkusí znázornit pomocí barev hudbu i pohyb.

Objednat!

Nebo raději jiný program?

Programy ke stálé expozici Musea KampaHlavní navigace: