Animační programy Musea Kampa

Pohádka o starém a nepotřebném hrníčku

Cílová skupina: MŠ, první ročníky ZŠ
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní
Autoři děl: Karel Nepraš, Věra Janoušková, Magdalena Abakanowicz

františek kupka otto gutfreund

Na tomto workshopu se děti seznámí s tím, že i staré a opotřebované předměty, jako jsou hrnečky s ulomeným uchem, hrábě s vypadanými zuby a zrezivělé trubky, se nemusí hned vyhodit. Umělcům Karlu Neprašovi, Věře Janouškové, Magdaleně Abakanowicz a dalším se těchto předmětů zželelo a použili je k vytvoření uměleckých děl, která jsou dodnes obdivována v muzeích a galeriích.

Při pohádkovém putování muzeem si děti najdou své staré hrníčky a vytvoří z nich zajímavé bytosti a umělecká díla.

Objednat!

Nebo vybrat jiný program?

Programy ke stálé expozici Musea KampaHlavní navigace: