Typy partnerství

Generální partner Musea Kampa

Je společnost nebo osobnost, která přispěje na zařízení musea, instalaci sbírek a jejich restaurování částkou v celkové výši 13,5 milionů korun.

Finanční dar lze rozložit na období tří let.

Generální partner Musea Kampa bude uveden na desce umístěné ve vstupní hale Musea Kampa za jmény spoluzakladatelů.

Generální partner Musea Kampa má právo si bezplatně na 4 dny v roce propůjčit předem dohodnuté prostory Musea Kampa.

Generální partner Musea Kampa bude uveden na tištěných materiálech souvisejících s Museem Kampa, jako jsou pozvánky, katalogy, knihy o Museu, www stránky, informační brožury Musea Kampa.

Generální partner Musea Kampa obdrží na každou oficiální akci Musea Kampa 10 VIP pozvánek.

Generální partner Musea Kampa získá deset osobních Zlatých karet Musea Kampa, které držitele opravňují:

  • k volnému vstupu do Musea Kampa pro držitele karty a jeho 10 hostů
  • být pozván na společenské akce Musea Kampa - pozvánka pro 10 osob
  • být pozván na vernisáže - pozvánka pro 10 osob

Hlavní partner Musea Kampa

Je společnost nebo osobnost, která přispěje na zařízení musea, instalaci sbírek a jejich restaurování částkou v celkové výši 9 milionů korun.

Finanční dar lze rozložit na období tří let.

Hlavní partner Musea Kampa bude uveden na desce umístěné ve vstupní hale Musea Kampa za jmény spoluzakladatelů a generálních partnerů Musea Kampa.

Hlavní partner Musea Kampa má právo si bezplatně na 2 dny v roce propůjčit předem dohodnuté prostory Musea Kampa.

Hlavní partner Musea Kampa bude uveden na tištěných materiálech souvisejících s Museem Kampa, jako jsou pozvánky, katalogy, knihy o Museu, www stránky, informační brožury Musea Kampa.

Hlavní partner Musea Kampa obdrží na každou oficiální akci Musea Kampa 5 VIP pozvánek.

Hlavní partner Musea Kampa získá pět osobních Zlatých karet Musea Kampa, které držitele opravňují:

  • k volnému vstupu do Musea Kampa pro držitele karty a jeho 5 hostů
  • být pozván na společenské akce Musea Kampa - pozvánka pro 5 osob
  • být pozván na vernisáže - pozvánka pro 5 osob

Oficiální partner Musea Kampa

Je společnost nebo osobnost, která přispěje na zařízení musea, instalaci sbírek a jejich restaurování částkou v celkové výši 5 milionů korun.

Finanční dar lze rozložit na období tří let.

Jména oficiálních partnerů Musea Kampa budou uvedena na desce umístěné ve vstupní hale Musea Kampa za jmény spoluzakladatelů, generálních partnerů a hlavních partnerů.

Oficiální partneři Musea Kampa mají právo si bezplatně na 1 den v roce propůjčit předem dohodnuté prostory Musea Kampa.

Oficiální partneři Musea Kampa budou uvedeni na veškerých tištěných materiálech souvisejících s Museem Kampa, jako jsou pozvánky, katalogy, knihy o Museu, www stránky, informační brožury Musea Kampa.

Oficiální partner Musea Kampa obdrží na každou oficiální akci Musea Kampa 3 VIP pozvánky.

Oficiální partneři Musea Kampa získávají tři osobní Stříbrné karty Musea Kampa, které opravňují:

  • k volnému vstupu do Musea Kampa pro držitele karty a jeho 3 hosty
  • být pozván na společenské akce Musea Kampa - pozvánka pro 2 osoby
  • být pozván na vernisáže - pozvánka pro 2 osoby

Partner Musea Kampa

Je společnost nebo osobnost, která přispěje na zařízení musea, instalaci sbírek a jejich restaurování částkou nejméně 500 tisíc korun.

Finanční dar lze rozložit na období tří let.

Finanční dar může být specifikován na vybraný projekt, jako jsou monografie, katalogy, sympozia, výstavy, apod.

Partner Musea Kampa bude uveden na desce umístěné ve vstupní hale Musea Kampa za jmény generálních partnerů, hlavních partnerů a oficiálních partnerů.

Partneři Musea Kampa budou uvedeni na všech tištěných materiálech zvoleného projektu.Hlavní navigace: