Animační programy Musea Kampa

Náhoda v hlavní roli

Cílová skupina: vyšší ročníky ZŠ, SŠ
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní
Autoři děl:
Hugo Demartini, Zdeňek Sýkora, Milan Grygar

Stálá sbírka

 

Jak velkou roli hraje v umění autor? Co když umělec svěří výslednou podobu díla náhodě? Kde jsou hranice umění? V šedesátých letech byla náhoda pro některé umělce určující.

I v našem muzeu najdeme několik děl autorů, kteří se vydali touto cestou. Například Hugo Demartini při svých akcích bral do rukou nejrůznější geometrické útvary, špejle, tyčky, koule či barevné konfety, vyhazoval je do vzduchu a sledoval, jak se mění jejich uspořádání během letu a jaká nahodilá podoba vznikne po dopadu na zem. Milan Grygar pouštěl po papíře mechanická zvířátka zanechávající po sobě stopy a otisky. Tvar linií Zdeňka Sýkory určoval počítač na základě využití náhodných číselných řad.

Uvidíme tedy, že i prvek náhody nám může pomoci vytvořit umělecké dílo. A také si to vyzkoušíme.

Objednat!

Nebo se podívat na další programy

Programy ke stálé expozici Musea KampaHlavní navigace: