Animační programy Musea Kampa

Hranatý svět Otty Gutfreunda

Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, SŠ
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní
Autoři děl:
Otto Gutfreund

gutfr

 

Na začátku 20. století se ve Francii zrodil nový umělecký styl – kubismus. U českých umělců došel velkého ohlasu jak v malířství, tak v sochařství, architektuře i užitém umění. Při tomto workshopu se vypravíme stejnou cestou, jakou se před sto lety vydal český sochař Otto Gutfreund, průkopník kubistického sochařství. Nezůstaneme pouze u českého umění a podíváme se také do světa.

Studenti se tak seznámí i se zakladateli kubismu Pablem Picassem a Georgem Braquem. Zkusíme rozložit skutečnost na základní geometrické tvary, znovu poskládat dohromady a vytvořit tak jedinečná kubistická díla.

Objednat!

Nebo raději jiný program?

Programy ke stálé expozici Musea KampaHlavní navigace: