HISTORIE VÝSTAV:

2012 2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Historie výstav 2006

Joseph Beuys

Nad výstavou převzal záštitu emeritní ředitel Solomon R. Guggenheim Musea pan Thomas M. Messer.

Joseph Beuys (1921-1986) je dnes již obecně respektovanou osobností a jeho dílo se stalo jedním z pilířů světového umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho akce, instalace a sociální plastiky znamenaly radikální obrat od měšťanské kultury a konvencí poválečné moderny. Beuysovo výtvarné dílo a jeho teoretické názory jsou považovány za jeden z nejosobitějších projevů hnutí Fluxus. Formování jeho osobnosti výrazně ovlivnila druhá světová válka. Jako dvacetiletý se ocitl v jednotkách německého bombardovacího letectva. V zimě roku 1943 byl sestřelen nad Krymem a za bouřlivé vánice se zřítil do stepi. Těžce raněného Beuyse zachránili kočující Tataři, kteří jej ošetřovali zvířecím lojem a zábaly do filcu. Tato mezní životní situace silně poznamenala Beuysovo teoretické myšlení i vlastní tvorbu. Po studiích na Düsseldorfské akademii (1949-1954) u profesora Ewalda Mataré se pustil do realizování svých uměleckých teorií a utopických vizí. Vycházel v nich z dadaistických a surrealistických teorií, ale i z teozofie Rudolfa Steinera. Každodenní život je podle něj kreativním procesem, ve kterém se každý může stát umělcem. Beuysovy happeningy a objekty působily často momentem překvapení a nečekaných souvislostí. Jsou však výsledkem systematické práce se symbolickými významy předmětů nezbytných k životu. Svojí tvůrčí metodou se stal jedním z hlavních představitelů konceptuálního umění. Od roku 1961 mu byl svěřen ateliér monumentálního sochařství düsseldorfské akademie. Beuysovy multiply nejsou pouze multiplikovaná díla, je třeba je chápat jako energií nabité multiplikátory myšlení, cítění a jednání. Pro Beuyse bylo důležité, aby jeho práce přežila duchovně, aby jeho impulzy a podněty působily i nadále ve vědomí společnosti. K tomu přispěly multiply nemalým dílem. Zhotoveny často ze skromných materiálů a v přehlédnutelných dimenzích, zajišťují přenos energie mezi umělcem a společností. Beuys sám považoval multiply za ústřední část svého díla, neboť ne bez důvodu se jednou vyjádřil v rozhovoru se sběratelem Günterem Ulbrichtem: »Když máte všechny mé multiply, máte mne celého.« Výstava v Museu Kampa představuje průřez nejucelenější kolekcí Beuysových multiplů a grafických tisků. Ze svých sbírek ji zapůjčilo Kunstmuseum Bonn (které ji získalo darem od düsseldorfských sběratelů, manželů Marilies a Güntera Ulbrichtových). Premiéra výstavy, kurátorsky připravená Dr.Christophem Schreierem, proběhla v Kunstmuseu Bonn v prvních měsících tohoto roku. Pražská repríza výstavy představí i ve své poněkud redukované podobě (78 exponátů) nejznámější z Beuysových multiplů jako například: Sáně, Filzový oblek, Capri-Batterie, Intuition, ale i videozáznamy z Beuysových happeningů a akcí. Zvláštní poděkování: Státní fond kultury České republiky, Hlavní město Praha Fortis Bank SA/NV, Goethe-Institut Prag, Lo-tech Design, spol. s r.o., Šarapatka Light Studio.

30. června - 17. září 2006, Museum Kampa, konírna

Procházka s Jiřím Kolářem

Výstava koláží Jiřího Koláře ze sbírek Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových se po své premiéře v Galerii města Trutnova představuje ve výstavních prostorách Musea Kampa.

17. května – 18. června 2006, Museum Kampa, konírna  Unipetrol ČEZ, a.s. ČESKÝ TELECOM, a.s. MERO ČR, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s. Agentura Easy Prague

Unipetrol ČEZ, a.s. ČESKÝ TELECOM, a.s. MERO ČR, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s. Agentura Easy Prague Unipetrol ČEZ, a.s. ČESKÝ TELECOM, a.s. MERO ČR, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s. Agentura Easy Prague

Portréty - Alexandra Parik

Francouzská malířka s českými kořeny Alexandra Parik se představuje v Museu Kampa výběr z portrétní malby, které se převážně v posledním období své tvorby věnuje. Originalita, nevšednost, obrovská výrazová energie, podmanivá barevnost, schopnost se do modelu, citlivost jako nadstavba, lehká ironie, soustavnost – to vše by mohlo charakterizovat její portrétní tvorbu. Maluje portréty lidi nejrůznějších sociálních skupin, vždy však pouze těch, kteří ji zaujmou svým vnitřním "já", kteří vyhovují jejímu vytrvalému hledaní pravdivého jednotlivce. Ve svých dílech odkrývá identitu svých modelů, poodhaluje to, co by zůstalo pod povrchem věrné napodobeniny, snaží se otevřít dvířka k charakteru portrétovaných. Všechny její práce prokazuji nezaměnitelný, hladký, místy idealizovaný rukopis, vykazující jakoby sochařskou kvalitu, kde série křivek, úhlů, jemných deformací a rozložení na jednotlivé fáze dodávají konečnému celku dynamičnost, rytmus, ale zároveň i neopakovatelný soulad. Alexandra Parik zcela jistě zaujme širokou veřejnost svým ojedinělým zpracováním uměleckého tématu, jakým je portrét.

8. listopadu - 10 prosince, 2006, Museum Kampa

Ultra Violet - a její symboly věčnosti

Ultra Violet (civilním jménem Isabele Collin Dufresneyová, narozena 1935 v Grenoblu) je jednou z nejvýraznějších kultovních osobností alternativní americké kultury 60.let. Múza Salvadora Dalího a originální multimediální umělkyně je neodmyslitelně svázána především se jménem Andyho Warhola a jeho proslulou newyorskou Factory (Továrnou), tohoto „kontinuálního mejdanu“, jenž se stal nejbytostnějším výrazem divoké revolty 60. let. V Museu Kampa autorka vůbec poprvé v ČR představí sérii svých andělských obrazů, jejichž hlavním médiem je světlo. Současně za přítomnosti autorky proběhne autogramiáda a křest knihy s českým názvem „Má léta s Andy Warholem“, a to 11. října v 16 hodin v Paláci knih Luxor. Své biografické vzpomínky Ultra Violet vydala v roce 1988 po smrti Andyho Warhola (česky vyšly poprvé krátce po roce 1989).

11. října – 5. listopadu 2006, malý výstavní prostor Unipetrol ČEZ, a.s. ČESKÝ TELECOM, a.s. MERO ČR, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s. Agentura Easy Prague

Ze sbírky Société Générale

Výstava představila soubor děl rozmanitých tvůrců i uměleckých směrů z 50. až 90. let 20. století. Vybraná díla pocházejí ze sbírky moderního umění, kterou utvářela Société Générale od roku 1987. Představeni budou například Andy Warhol, Pierre Alechinsky, Franz Pichler či Sol Lewitt.

27. září - 12. listopadu 2006, Museum Kampa Unipetrol ČEZ, a.s. ČESKÝ TELECOM, a.s. MERO ČR, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s. Agentura Easy Prague

Liběna Rochová pro UNICEF

Museum Kampa a Liběna Rochová představili „Dialog“ mezi 29 oděvními objekty Liběny Rochové a vystavenými exponáty v Museu Kampa v Sovových Mlýnech. Unikátní performance na vodě slavnostně otevřela vernisáž a byla neopakovatelným zážitkem pro všechny přítomné. Výtěžek ze vstupného na autorskou výstavu byl věnován na programy nadace UNICEF zaměřený proti obchodování s dětmi.

13. září  - 15. října 2006, Museum Kampa

Olověný Dušan 2006 - Spolek posluchač architektury

Spolek posluchačů architektury FA ČVUT v Praze pořádá soutěž, jejímž cílem je získat nekonformní přístup k tématům výuky na fakultě architektury ČVUT. Předmětem soutěže jsou školní projekty za zimní semestr 2005/06. Vítězný projekt vybírá porota složená z externích odborníků. www.olovenydusan.cz

18. března - 23. dubna 2006, Museum Kampa, konírna

KRESBY - Jiří Kornatovský

Výstava prací jednoho z nejvýznamnějších představitelů české kresby. Velkorysým kreslířským gestem definované tvary levitující v prostoru působí svojí monumentalitou. Ta je dána nejen velkými formáty kompozic, ale především jejich vnitřním řádem, koncentrací a jednoduchostí. Tématy Kornatovského prací jsou světlo, prostor, řád a zejména sám proces vzniku kresby, která je jak pro autora, tak i pro diváka prostředkem pro kontemplaci.

Nad výstavou převzal záštitu hejtman Středočeského kraje pan ing. Petr Bendl
Tato výstava je realizována s laskavou podporou firmy:

LO-TECH DESIGN spol. s r.o.
Zlatnická 6
110 00 Praha 1
www.lo-tech.cz

24. ledna - 12. března 2006, Museum Kampa, konírna

František Kupka a Otto Gutfreund - Čeští dobrovolníci ve Francii za 1. světové války

Výstava převážně kreseb Františka Kupky a Otty Gutfreunda je spojena s obdobím 1. světové války a Československými legiemi. Představí záznamy nejen z válečného terénu, ale i Kupkovy návrhy praporů, vyznamenání, diplomů, známek atd. Výstava vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a v této podobě se veřejnosti představí vůbec poprvé.

Zvláštní poděkování:
Lo-tech design, s.r.o.

22. listopadu - 31.prosince 2006, Museum KampaHlavní navigace: