HISTORIE VÝSTAV:

2012 2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Historie výstav 2005

TURBULENCE - Karel Malich / Federico Díaz / E-Area / Zbyněk Baladrán 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

Výstava v Museu Kampa je spolu s monografickou publikací „Karel Malich – Wires/Dráty“ výsledkem účasti Vědecko-výzkumného pracoviště AVU na projektu, který se zabýval fenomény gravitace a beztíže v umění (GRAVITY. Art Religion Science, 2002-05, v rámci programu EU Culture 2000). Výstavní projekt Turbulence je založen na principu remediace a představuje Karla Malicha – jeho konkrétní umělecká díla, texty i obecné znaky jeho tvorby - v interpretaci dvou současných českých umělců. Federico Díaz ve spolupráci s týmem E-area vytvořil animaci dvou drátěných objektů Karla Malicha ve spojení s jeho vlastním textem. Sleduje latentní pohyb objektů a vizualizuje energetický tok, který je jejich podstatou. Díazova videoinstalace, jejíž součástí je i zvukový záznam, nabízí divákovi možnost vstoupit do pulzujícího a vibrujícího prostředí, které je technologicky generovanou analogií Malichova vidění a vnímání prostoru. Zbyněk Baladrán zpracoval Malichovy kresby ze skicáků, prezentuje je jako morfující tvary a zachycuje tak umělcovo hledání formy v „přímém přenosu“. V další projekci defilují textové záznamy, opět vybrané z Malichových skicáků, jejichž dokumentaci a digitalizaci realizovalo VVP AVU. Nedílnou součástí výstavy jsou dva drátěné objekty Karla Malicha, „Světelná energie II“ a „Událost na kruhu v proudu energie“, které reprezentují řadu drátěných objektů, které autor vytvořil v 70. a 80. letech 20. století, a které je věnována právě vyšlá publikace.

15. listopadu 2005 - 1. ledna 2006, Museum Kampa, konírna

Dana Zámečníková

Museum Kampa připravilo výstavu děl sklářky Dany Zámečníkové. V její tvorbě se odráží vliv architektury a scénografie. Zvolené prostředky ji přivedly k volným sestavám z modelovaného skla oživeného malbou, jenž dodává autorčině projevu dramatické napětí. Oprávněný ohlas díla Dany Zámečníkové vyvolal ve světě celou řadu pozvání k přednáškám a účasti na seminářích v mnoha zemích.

22. září - 6. listopadu 2005, Museum Kampa, konírna

ČEZ, a.s. ČESKÝ TELECOM, a.s. MERO ČR, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s.

COMBINACION - Science meets Art

V rámci výstavy COMBINACION představuje Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových autory z České republiky i z Argentiny, kteří se ve své tvorbě dotýkají vztahu vědy a umění a ukazuje na jejich práci vývoj tohoto způsobu výtvarného vyjádření. Svými pracemi jsou zastoupeni Luis Fernando Benedit, Julio Le Parc, Zdeněk Sýkora, Frank Malina, Zdeněk Pešánek a Federico Díaz.

Tato výstava se konala v rámci 1. česko-argentinského Biennale "e.Golem". Toto mezinárodní sympozium zahrnovalo kulturní aktivity, jakobyl "Ibbur" Balet Národního divadla a jiná divadelní představení v Praze. Biennale se konalo od 2. do 5. července 2005. Sympozium bylo organizováno Akademií věd České republiky, Českého vysokého učení technického v Praze, univerzitou v Buenos Aires - Argentina, argentinského ministerstva zahraničí a Argentinským Státním sekretariátem pro kulturu.

4. července - 4. září 2005, Museum Kampa, konírna

Obrázek Obrázek Obrázek

Strojky - Václav Jíra

Výstava s názvem Strojky představuje mobilní objekty--asambláže, které autor vytváří z různorodých prvků. Často se jedná o vyřazený, odpadový materiál, většinou technického rázu. Václav Jíra z nejrůznějších součástek vytváří své mobilní strojky, které se pohybují pomocí elektrické energie, ale i díky větru či mechanickému impulsu. O mobilních objektech Václava Jíry lze říci, že jsou směšné a veselé, ale také že jsou monstrózní, hybridní, absurdní, ale i něžné a lyrické… v každém případě jsou vždy znepokojující a provokují lidskou fantazii.

3. června - 23. června 2005, Museum Kampa, konírna

Momentos Mutanes / Momentky přeměněné - Pavel Hokynek

Výchozí materiál pro uměleckou práci Pavla Hokynka má dvojí charakter. Jsou to jednak reportáže ze subkulturního prostředí -- pouliční divadla, hudební festivaly, demonstrace, protestní akce, jednak fotografie známých osobností. Tyto momentky jsou během vyvolávacího procesu upravovány chemickými postupy, díky kterým získávají nové významy a nový výraz.

18. května - 23. června 2005, Museum Kampa, malý výstavní prostor

La Suit Voirin - Pierre Alechinsky

- litografie vystaveny v rámci expozice L’Atelier Franck Bordas

Ateliér Francka Bordase, založený v roce 1978, byl původně zaměřen na litografii, v níž si získal velké uznání. Své aktivity se však vždy snažil rozšiřovat. Tato výstava si klade za cíl ukázat možnosti, které díky novým digitálním technologiím, má dnes rytectví.
Vystavení umělci – Pierre Alechinsky, Jean-Charles Blais, James Brown, Paul Cox, Kees De Goede, Tim Maguire, Martin Parr a Georges Rousse – procházeli ve své tvorbě vývojem od velkého litografického lisu přes digitální přenos na kámen a digitální fotolitografii až k digitálními tisku. Vedle děl zmíněných umělců bude prezentován i výběr z knižní tvorby prezentující nakladatelskou činnost Bordasova ateliéru, zejména kolekce Paquebot a novější portfolia.
V Muzeu Kampa bude vystaveno deset listů z cyklu Voirin od Pierra Alechinského- soubor pěti velkých barevných litografií (160 x 120) a jejich pět černobílých nátisků, které byly vytištěny na velkém lisu Ateliéru.

1. dubna - 8. května 2005, Museum Kampa, malý výstavní prostor

Tak blízko, tak daleko - Jindřich Štreit  

Světoznámý fotograf Jindřich Štreit (*1946), který proslul zejména svými černobílými fotografiemi se sociální tématikou, navštívil v srpnu 2003 charitní projekty v Čečensku a v Ingušsku v doprovodu humanitárního pracovníka Charity Martina Váně. Během své návštěvy v uprchlických táborech a v dětských školkách Jindřich Štreit nafotil kolem 180 filmů, některé dokonce barevně.
Z nejlepších černobílých snímků vznikla výstava ze života čečenských uprchlíků "Tak blízko, tak daleko". Pod stejným titulem vyšla loni také kniha fotografií.

25. března - 29. května 2005, Museum Kampa, konírna

Olověný Dušan 2005

Soutěž posluchačů architektury FA ČVUT.

18. března - 10. dubna 2005, Museum Kampa, malý výstavní prostor

Jiří Straka

Čínská experimentální tušová malba na papíře.

25. února - 15. března 2005, Museum Kampa, malý výstavní prostorHlavní navigace: