HISTORIE VÝSTAV:

2012 2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Historie výstav 2004

Grosse

Grosse Skulptur - Bruno Gironcoli

U příležitosti výstavy originálu sochy „Grosse Skulptur“ Bruna Gironcoliho, která byla zahájena dne 6. 12. 2004 v hale Kotlárna bývalé ČKD, představilo Museum Kampa fotografie Petra Rošického a projektové podklady jako průlet makrokosmem digitálních bodů prostorového snímku originálu.

www.gironcoli.com

7. prosince 2004 - 9. ledna 2005, Museum Kampa, malý výstavní prostor

Certain

Certain Traces - New Dialogue: Los Angeles / Prague 2004

Výstava New Dialogue: Los Angeles / Prague 2004 navázala na projekt uskutečněný v závěru osmdesátých let. Výstava představila české a americké umělce, z nichž někteří se zúčastnili i prvního projektu.

18. listopadu 2004 - 22. února 2005, Museum Kampa, konírna Unipetrol Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Eurotel Praha, spol. s.r.o. Magazín Prague Leaders Pražská paroplavební společnost a. s. Agentura Easy Prague

Water

Water Based - Catherine  Cabaniss

Catherine Cabaniss je americká malířka v současné době žijící v Praze. Výstava představila její obrazy vzniklé v Americe společně s díly inspirovanými prostředím střední Evropy a zvláštní atmosférou našeho hlavního města.

16. listopadu 2004 - 22. února 2005, Museum Kampa, malý výstavní prostor

Borgese

Obrazy inspirované příběhy Jorge Luise Borgese - Zdravko Ducmelic

V rámci festivalu Kafka – Borges: Buenos Aires – Praha uspořádalo Museum Kampa výstavu obrazů autora Zdravka Ducmelice. Zdravko Ducmelic, původem Chorvat, který uprchl do Argentiny po proměnách režimu ve 40. a 50. letech, vytvořil obrazy inspirované příběhy Jorge Luise Borgese. Spojení mystických příběhů a vzpomínek z dětství na rodný kraj tak dalo vzniknout souboru pozoruhodných olejomaleb.V rámci festivalu Kafka – Borges: Buenos Aires – Praha uspořádalo Museum Kampa výstavu obrazů autora Zdravka Ducmelice. Zdravko Ducmelic, původem Chorvat, který uprchl do Argentiny po proměnách režimu ve 40. a 50. letech, vytvořil obrazy inspirované příběhy Jorge Luise Borgese. Spojení mystických příběhů a vzpomínek z dětství na rodný kraj tak dalo vzniknout souboru pozoruhodných olejomaleb.

9. června - 3. července 2004, Museum Kampa, malý výstavní prostor

 


Words

Words and Images - Netherlands Graphic Design (2000 - 2004)

Výstava představila výběr z rozmanitosti a pestrosti, přinášené nizozemskými grafiky a ateliéry designu za poslední čtyři roky. Nizozemsko má svůj vlastní náhled na svět, který nachází vyjádření kromě jiného také ve velmi živé kultuře designu. Nizozemci pěstují a rozvíjejí příhodné klima, podporující výrazné tvůrce. Ti jsou typičtí svou ironií, tvrdohlavostí a otevřeností, pro které jsou vysoce ceněni. Tyto vlastnosti mají za následek odvážné kulturní plakáty a neobvyklá řešení jejich nejlepších knih. Většina grafiků představených na této výstavě se zaměřila na zřetelné, přesvědčivé obrazy kombinované s působivým využitím písmen.

2. července - 29. srpna 2004, Museum Kampa, konírna

Pasáž

Pasáž - Matej Krén 

Dílo Mateje Kréna je nezaměnitelné mimořádným tvůrčím rozpětím. V posledních letech na sebe upoutal pozornost svým vyhraněným přístupem k soše, objektu, instalaci, kresbě, grafice, malbě, akčnímu umění, filmu, hudbě, zvuku a slovu na mnohých prestižních světových přehlídkách umění. Jeho práce se dotýkají nejen velice aktuálních problémů jako je stírání hranic mezi skutečností a fikcí, pamětí a současností, ale i klasických výtvarných témat - kupříkladu vztah vnitřního a vnějšího, nebo části a celku. Pro jeho tvorbu je charakteristické hledání obsahové komplexnosti vyjádřené lapidární a srozumitelnou výtvarnou řečí. V Museu Kampa byl instalován jeho projekt "Pasáž", který představoval jakousi symbolickou "zkratku napříč světy", ve kterých existujeme či pobýváme: přes svět faktický, reálný, do světa lidské kultury, kde je skutečnost zaměněná za skutečnost jinou - virtuální - za skutečnost slova, textu, znaku, symbolu a obrazu.

www.matejkren.cz

8. září - 7. listopadu 2004, Museum Kampa, konírna

Vertikály

Vertikály - Květa Pacovská

Květa Pacovská vystavila v Museu Kampa svou volnou tvorbu. V instalaci se konfrontovala díla z šedesátých a devadesátých let s přesahem do současnosti. Snahou bylo naznačit vývojové souvislosti, vztahy mezi jednotlivými oblastmi.

18. března - 16. května 2004, Museum Kampa, konírnaHlavní navigace: