Doporučení pro pedagogy před návštěvou Musea Kampa

Pokud byste si rádi objednali doprovodný program na konkrétní termín, prosíme učiňte tak s dostatečným předstihem, nejlépe jeden až dva týdny před vyžadovaným termínem. Volejte nebo nám napište e-mail do lektorského oddělení. Při objednávce prosím sdělte požadované datum a čas, název vybraného programu, název školy, ročník skupiny, počet účastníků a kontakt na Vás (nejlépe telefon a email).


Aby byl program co nejlépe přizpůsoben Vaší skupině, je vhodné lektora Musea předem informovat o věku a zájmech účastníků, zaměření školy, případně o speciálních potřebách účastníků, například o přítomnosti dětí se zvláštním zájmem nebo nadáním pro umění, handicapovaných dětí nebo dětí s poruchami učení či chování ve skupině.


O všech programech Vám v lektorském oddělení rádi poskytneme dodatečné informace, abychom společně vybrali takový, který bude nejlépe odpovídat Vašim očekáváním a potřebám či zaměření skupiny.


Během programů je třeba, aby účastníci respektovali základní pravidla chování v Museu, tzn. především brali ohled na ostatní návštěvníky Musea a přistupovali k vystaveným uměleckým dílům s dostatečnou opatrností. S tím souvisí zákaz dotýkání se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak, a ve vybraných expozicích také zákaz fotografování. Prosíme pedagogy, aby své studenty před návštěvou Musea na tyto zásady upozornili.


Odpovědnost za účastníky programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod.


Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor lektorovi, zapíšete jej do návštěvnické knihy, popřípadě zašlete emailem. Pomůžete nám tak programy neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim očekáváním.


Děkujeme a těšíme se na Vás!Hlavní navigace: